Tvrdost obkladů a dlažeb

Tvrdost obkladů a dlažeb

Tvrdost obkladů a dlažeb určuje mechanické chování lícního povrchu keramických obkladových prvků. Dále vyjadřuje odolnost výrobku proti mechanickému opotřebování/poškození škrábáním, rýpáním (pohybem těles po povrchu).

Ke stanovení stupně tvrdosti se používá vrypová metoda, při které se tvrdost stanovuje ve vztahu k Mohsově stupnici tvrdosti.Ta se udává v hodnotách od 1 do 10 stupňů Mohsovy stupnice tvrdosti srovnáním s tvrdostí přírodních nerostů.

Čím je tvrdost vyšší, tím je méně snadné opotřebit lícní plochy obkladů dlažeb.

Požadovaná minimální tvrdost dlažby na podlahy je 5 stupňů Mohse,na obklady pak 3 stupně Mohse. Požadovaná minimální tvrdost glazovaných obkladových prvků je 6 stupňů Mohse.

Zkušební metoda je popsaná v ČSN EN 101.