Tonalita obkladů a dlažeb

Tonalita obkladů a dlažeb

Barevnost povrchu obkladu či dlažby je označována číslem na obalu.Může
se lišit oproti vystavovanému vzorku – dle výrobní šarže – a to směrem k sytějšímu odstínu nebo směrem k bledšímu odstínu.Do jednoho balení se seřazují dlaždice s přibližně stejným odstínem.

U rustikálních obkladů a dlažeb se často do jednoho balení míchají různé tonality,
čímž se dosahuje lépe efektu přírodního materiálu,který je v přírodě též různě a
nepravidelně tónován.

Také se do jednoho balení skládají dlaždice s odlišným vzhledem (různá kresba povrchu, přechod od světlejších odstínů k tmavším, rozdílně strukturovaný povrch, imitace vad dlaždice – prasklina,dírka, ošlapané místo apod).

Rozdíly v tonalitě mohou nastat při skládání speciálních prvků obkladů či dlažbě.
A protože výroba těchto prvků je technologicky a často i materiálově odlišná není
možné dosáhnout naprosto stejného tónu jako u dlaždice.Shodnost tónů je nutno
posuzovat po přiložení srovnávacích komponentů pod vzájemným úhlem,pod
kterým budou materiály nalepeny (např.sokl s dlažbou svírá úhel 90°).