Protiskluznost obkladů a dlažeb

Protiskluznost obkladů a dlažeb

Jedná se o jednu nejdůležitějších povrchových vlastností keramických dlaždic,která
určuje vhodnost použití vybraného typu dlaždic pro konkrétní prostory k zajištění
bezpečného pohybu osob.

Protiskluznost se u keramických dlaždic hodnotí pomocí metod stanovených
v následujích normách :
- DIN 51097 stanovení protiskluznosti pro mokré povrchy v prostorách.kde se chodí
bosou nohou
- DIN 51130 stanovení protiskluznosti pro pracovní prostory a plochy se zvýšeným
nebezpečím uklouznutí
- ČSN 725 191 – stanovení protiskluznosti
- BGR 181 - předpis

Podle BGR 181,DIN 51130 a ČSN 725 191 jsou dlaždice roztříděny do skupin ozna-
čených R9 až R13.
Podle normy DIN 51097 a ČSN 725 191 jsou dlaždice začleněny do skupin označe-
ných písmeny A, B, C.