Naše realizace v kostele

Kostel svaté Máří Magdalény (kulturní památka)

Kostel sv. Máří Magdalény v Němčicích na Hané prošel v roce 2009 - 2010 náročnou sanací podloží (základů kostela) proti vlhkosti a následnou rekonstrukcí podlah - dlažeb. Sanaci prováděla firma PRINS a rekonstrukci dlažeb naše firma. Byly použity dlažby od italského výrobce CASALGRANDE PADANA  spolu s technologií MAPETEX -  stavební chemie Mapei.